PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT V TOVEŘI U OLOMOUCE
   
  O DŮLEŽITOSTI SELENU VE VÝŽIVĚ
 
Toveř je pod Svatým Kopečkem u Olomouce
 
adresa: Toveř 9, 783 16     tel.: 585 396 573
E-mail: 
 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU

stránka o fríských koních

mapa k navigaci

 

 

 

 

 

Krátce o selenu:

Půdy ve střední Evropě mají velmi nízký obsah selenu, což způsobuje dlouhodobý nedostatek tohoto důležitého mikroprvku v celém potravním řetězci. Nedostatek selenu postihuje hospodářská zvířata stejně jako člověka.

Selen patří společně s vitaminy A, C, E a betakarotenem, enzymem katalázou a superoxiddismutázou k antioxidantům, které chrání před oxidačním stresem. Mimo to je schopen redukovat nepříznivé následky kouření, chránit organismus před předčasným stárnutím a podílí se také na posílení imunitního systému. Selen chrání před vznikem trombóz a stabilizuje trombocyty. Nízký příjem selenu zvyšuje riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční, ale i jinými kardiovaskulárními chorobami. Do přímé souvislosti s nízkým příjmem selenu patří i zvyšující se neplodnost mužů, zejména v souvislosti s klesajícím počtem živých spermií. Denní doporučované dávky ve výši 70 - 200 μg většinou nebývají pokryty.

Selen v minerální formě je hnojením dodán rostlinám. Rostliny jej zapracují do svých orgánů v biologický přijatelné formě, která má výrazně příznivější účinky a lepší využitelnost než minerální forma, dodávaná do živočišných krmiv a vitaminových prášků v lékárnách.

Příkladem praktického využití je výroba chleba z pšeničné mouky s vyšším obsahem selenu. Mouka se mele z obilí, které bylo přihnojováno specielním hnojivem s obsahem selenu. U našich sousedů lze tyto produkty koupit např. z mlýnů v německém městě Aalen, který farmářům za obilí poskytuje příplatek ve výši 20 %. Vyšší je i cena vyrobené mouky, která se i přesto velice dobře prodává. Obilí s vyšším obsahem selenu z německých mlýnů je žádané a dobře honorované také na světových trzích, německá nabídka však nedokáže poptávku uspokojit.

U nás se produkcí zemědělských komodit se zvýšeným obsahem selenu nikdo systematicky nezabývá. Modré brambory samovolně koncentrují selen i na půdách bez přímého přidání tohoto minerálu. Produkcí potravinářské pšenice a modrých brambor na asi 12 ha se může pochlubit pouze rodinná farma v Toveři u Olomouce (www.tover.info).

Selen patří mezi nejdůležitější stopové prvky pro lidský organizmus. Jeho hladina v krvi má býti mezi 1,0 - 1,9 µmol/l. Vzhledem k tomu, že v Evropě pás od Finska až po Turecko je chudý na selen v půdě, většina obyvatel našeho státu má nedostatečný příjem selenu v potravě. Dnes se doporučuje příjem alespoň 90-250 µg za den, ale u nás se příjem pohybuje okolo 60 µg/den. Člověk lépe vstřebává organicky vázané formy, to znamená nejlépe rostlinné produkty s obsahem selenu. Je ho sice dostatek v mořských rybách, ale z neznámých důvodů se z nich velmi špatně vstřebává. Horší vstřebatelnost je v případě anorganické formy ve vitaminových doplňcích.

ÚČINKY A DŮLEŽITOST SELENU
Selen účinkuje jako antioxidant. Nedostatek selenu se projevuje také u revmatické artrózy, poškozené imunity, poškozené funkce štítné žlázy, zvýšené krevní srážlivosti, zvyšuje riziko karcinomů, poškozuje reprodukční funkce u mužů, aj. Na nedostatek selenu je třeba myslet u těhotných, vegetariánů, u malnutrice, u proteinurií, u popálenin, průjmů, celiakie, akne, psoriázy, některých chorob centrálního nervového systému (Alzheimerova a Parkinsonova choroba) aj. 

SELEN A SPORT
Při sportu a těžké tělesné práci je vysoká spotřeba kyslíku a proto vzniká i množství volných kyslíkových radikálů a jejich metabolitů. Jejich účinkem ubývá glutathion, ale i selen ve svalových buňkách. Doplnění selenu pomáhá rychleji odstraňovat volné radikály, urychluje se regenerace svalů.

SELEN V TĚHOTENSTVÍ A PLODNOST
V těhotenství je selen odčerpáván z matčina těla, takže snadno dochází k deficitu. Mateřské mléko má dodat novorozenci cca 10 µg selenu/den. Komerční mléka pro umělou výživu často toto množství neobsahují, nebo je selen v nich pro kojence hůře vstřebatelný. Deficit selenu je pak často spojen s chronickou plícní chorobou. Nedostatek selenu se popisuje někdy i u syndromu náhlého úmrtí kojenců. Selen se účastní spermiogeneze, ve spermatocytech je vysoký obsah selenu. Jeho nedostatek může vést k mužské neplodnosti. 

SELEN A NÁDORY
Dlouhodobý nedostatek selenu vede např. ke karcinomu štítné žlázy, ale častější je i výskyt karcinomu jater po hepatitidě B, nebo účinkem aflatoxinu - produktu plísní, častější je plícní karcinom, karcinom kolon, ezofagu aj.
U nádorů je v ostatních tkáních obvykle snížená hladina selenu. Cytostatický účinek selenu je pravděpodobně způsoben reakcemi seleničitanu a selenocysteinus glutathionem a jinými thioly, při kterých vznikají superoxidy, další volné radikály a peroxidy, toxické pro nádorové buňky. 

SELEN, IMUNITA A VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
Selen obnovuje i stářím pokleslou imunitní funkci buněk. Dostatečné množství selenu je nutné pro buněčnou imunitu. Nedostatek selenu, vitaminu E a beta-karotenu přispívá ke vzniku senilní katarakty. Též astmatici mají sníženou hladinu selenu v krvi. Nedostatek selenu v době vývinu zubů zvyšuje náchylnost k tvorbě zubního kazu. Při nedostatku selenu u pacienta, ale i u živočichů viry snáze podléhají mutacím a mohou vzniknout jejich virulentnější formy. Relativně neškodný virus se může stát virulentním až smrtelným pasáží přes takové jedince. To je asi příčinou vzniku onemocnění HIV, infekcí Ebola virem, ale i periodických chřipkových epidemií aj.

   

 

 

PODROBNĚJŠÍ ČLÁNEK O DŮLEŽITOSTI SELENU:
Selen patří mezi nejdůležitější stopové prvky pro lidský organizmus. Jeho hladina v krvi má býti mezi 1,0 - 1,9 µmol/l. Vzhledem k tomu, že v Evropě pás od Finska až po Turecko je chudý na selen v půdě, většina obyvatel našeho státu má nedostatečný příjem selenu v potravě. Dnes se doporučuje příjem alespoň 90-250 µg za den, ale u nás se příjem pohybuje okolo 60 µg/den. Poločas selenu v těle je 65-115 dní. Vylučuje se z 60% močí, 35% stolicí, zbytek potem, plícemi apod. V potravě se přijímá hlavně v mase
a v zelenině, pěstované na půdě s dostatkem selenu - česnek, cibule, porek, pažitka, houby a některé ořechy. Je ho sice dostatek v mořských rybách, ale z neznámých důvodů se z nich velmi špatně vstřebává. Rostliny absorbují nejlépe anorganické formy selenu - seleničitany, selenany, člověk lépe vstřebává formy organické - selenomethionin a selenocystein. Selen se absorbuje hlavně v duodenu, jeho absorpci zvyšuje přítomnost bílkovin ve stravě a vitaminů E a C. Naopak jeho absorpci snižuje vysoký příjem vláknin, ale i zinek a těžké kovy.

METABOLIZMUS A ÚČINKY SELENU
Selen účinkuje jako antioxidant, selenoorganické sloučeniny chrání před peroxynitrity a tím před nitrací. S věkem hladina selenu mírně stoupá, ale ve stáří u většiny lidí opět klesá. Při suplementaci selenem je bezpečná dávka pro člověka 50-200 µg Se/den, pokud nejde o renální insuficienci. Při interpretacích hladiny selenu je třeba si uvědomit, že hladina v krvi nemusí vyjadřovat situaci ve tkáních. Suplementací se upraví hladina v krvi cca za 14 dní, ale aktivita selenoenzymu glutathionperoxidázy (GSHPx) až cca za 18 týdnů, u svalové dystrofie pak, kde bývá nízká hladina selenu, se suplementace selenem a vitaminem E příznivě projeví až za cca 18 měsíců. Při nedostatku selenu se selen distribuuje přednostně do mozku, štítné žlázy a pohlavních orgánů. V těle se kromě uvedené GSHPx (která má hodně izoenzymů) selen vyskytuje v enzymu jodotyronin
5´-dejodázy, která reguluje funkci štítné žlázy tím, že z T4 odštěpí jód a vzniká nejúčinnější hormon štítné žlázy - T3 (trijódtyronin). Selenoprotein P má antioxidační schopnost, ale slouží hlavně jako zásobárna selenu. Při nedostatku selenoproteinu obalu spermie (sperm capsule selenoprotein) vznikají abnormální spermie. V bílkovinách se objevuje selenocystein, který je někdy nazýván “21.aminokyselina”.

DEFICIT SELENU
Nedostatek selenu se projevuje nejrůznějšími funkčními i klinickými projevy. Nejznámější je tzv. Keshanova choroba, podle provincie v Číně, kde pro naprostý nedostatek selenu vznikaly smrtelné kardiomyopathie, než suplementací bylo obyvatelstvo ochráněno. Přesto se ukazuje, že
u hladin selenu v krvi nižších než 1 µmol/l je o 70% vyšší riziko onemocněním ischemickou chorobou srdeční, ale
i jinými kardiovaskulárními chorobami. Jiným syndromem nedostatku selenu je Kashin-Beckova choroba charakterizovaná nekrózou chrupavek a exudativní artropathií.
I u revmatické artrózy bývá nedostatek selenu. Dalšími příznaky nedostatku selenu jsou poškozená imunita, porucha fagocytární funkce, orální kandidiáza, anemie, poškozená funkce štítné žlázy, zvýšené riziko karcinomů, pankreatická a jaterní fibróza, poškozená reprodukční funkce
u mužů, zvýšená krevní srážlivost aj. Na nedostatek selenu je třeba myslet u těhotných, vegetariánů, u malnutrice,
u proteinurií, u popálenin, průjmů, celiakie, akne, psoriázy, některých chorob centrálního nervového systému (Alzheimerova a Parkinsonova choroba) aj. Z hlediska selenu si některé choroby probereme důkladněji.

INTOXIKACE SELENEM
Intoxikace selenem je u člověka poměrně vzácná. Dochází k ní při denní dávce cca 1000 µg anorganicky vázaného selenu, nebo u dávky 5000 µg organicky vázaného selenu. Otrava se projevuje gastrointestinálními příznaky, periferní parestesií, poškozením kůže, nehtů, vypadáváním vlasů, bolestmi hlavy, z úst je cítit po česneku. U těžkých otrav je pak edém plic a bronchopneumonie.

SELEN PŘI SVALOVÉ PRÁCI
Při sportu a těžké tělesné práci je vysoká spotřeba kyslíku a proto vzniká i množství volných kyslíkových radikálů
a jejich metabolitů. Jejich účinkem ubývá glutathion, ale
i selen ve svalových buňkách. Suplementace selenem
a antioxidanty pomáhá rychleji odstraňovat volné radikály, ale vytrvalostní výkon za aerobních podmínek se nezvyšuje. Urychluje se však regenerace svalů.

SELEN V PORODNICTVÍ A FERTILITĚ
V těhotenství fetus odčerpává selen z těla matčina, takže snadno dochází u ní k jeho deficitu. Mateřské mléko má dodat novorozenci cca 10 µg selenu/den. Komerční mléka pro umělou výživu často toto množství neobsahují, nebo je selen v nich pro kojence hůře vstřebatelný. Nedonošenci při narození sice mívají normální hladinu selenu, ale nedostatek zásob selenu vede k tomu, že cca za 3 měsíce se hladina selenu v jejich krvi a aktivita GSHPx sníží. Deficit selenu je pak často spojen s chronickou plícní chorobou. Nedostatek selenu se popisuje někdy i u syndromu náhlého úmrtí kojenců.
Selen se účastní spermiogeneze, ve spermatocytech je vysoký obsah selenu. Jeho nedostatek může vést k mužské neplodnosti. V pokusech suplementace 100 µg organicky vázaného selenu a 400 mg vitaminu E/den statisticky významně zlepšilo pohyblivost spermií, jejich vitalitu a morfologii u infertilních mužů. Je popsána pozitivní korelace mezi koncentrací spermií, poklesem abnormálních spermií
a hladinou selenu v ejakulátu. Selenoenzym GSHPx a vitamin E snižují lipoperoxidaci, která je označována za faktor poškozující spermie a vedoucí k oligospermii.


SELEN A NÁDORY
Nádorová tkáň koncentruje selen. Citlivost nádorů na selen je však různá. Dlouhodobý nedostatek selenu vede např. ke karcinomu štítné žlázy, ale je častější výskyt i karcinomu jater po hepatitidě B, nebo účinkem aflatoxinu, častější je plícní karcinom, karcinom kolon, ezofagu aj.
U nádorů je v ostatních tkáních obvykle snížená hladina selenu. Cytostatický účinek selenu je pravděpodobně způsoben reakcemi seleničitanu a selenocysteinus glutathionem a jinými thioly, při kterých vznikají superoxidy, další volné radikály a peroxidy, toxické pro nádorové buňky. Tedy selektivní výběr selenu a glutathionu je pro nádorovou buňku sebezničující proces.

SELEN, IMUNITA A VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
Selen signifikantně usnadňuje proliferativní odpověď lymfocytů ze sleziny na stimulaci antigenem. Nedostatek selenu má opačný účinek. Suplementace selenem obnovuje i stářím pokleslou imunitní funkci buněk. Organické sloučeniny selenu jsou modifikátoři biologické odpovědi, stimulují syntézu různých cytokinů včetně faktorů kontrolujících buněčnou proliferaci. Dostatečné množství selenu je nutné pro buněčnou imunitu, hlavně pro funkci T-lymfocytů. Při nedostatku selenu u pacienta, ale i u živočichů viry snáze podléhají mutacím a mohou vzniknout jejich virulentnější formy. Relativně neškodný virus se může stát virulentním až smrtelným pasáží přes takové jedince. To je asi příčinou vzniku onemocnění HIV, infekcí Ebola virem, ale i periodických chřipkových epidemií aj.

SELEN A NĚKTERÉ DALŠÍ NEMOCI
Vzhledem k tomu, že selen se vylučuje ledvinami, je
u chronické renální insuficience porušena jeho exkrece. Přesto je u této nemoci hladina selenu ve tkáních i krvi snížená. Proteinurie je spojena se ztrátou selenu močí.
U řady nejtěžších pacientů na ARO a po operacích je nízká hladina selenu v krvi. Selen je nízký u kuřáků a chronických alkoholiků, kteří trpí i nedostatkem vitaminu E. Z toho důvodu je zvýšena lipoperoxidace, která vede k jaternímu poškození až cirhóze. Nedostatek selenu, vitaminu E a beta-karotenu přispívá ke vzniku senilní katarakty. Též astmatici mají sníženou hladinu selenu v krvi. Nedostatek selenu v době vývinu zubů zvyšuje náchylnost k tvorbě zubního kazu.
Jak je z uvedeného patrno, je suplementace selenem v naší zemi velmi potřebná. Nejvhodnější jsou preparáty SELESAN MULTI - ANTIOXIDANT a VITACEL, oba obsahují v 1 tabletě 50 µg selenu.

 

Plodnost

ŽENSKÁ NEPLODNOST
V průběhu ženského cyklu se poměrně značně mění hladiny antioxidantů ve vaječníku. Vaječníky produkují dokonce i volné radikály, které vyvolávají reakci podobnou zánětu. Při této reakci se uvolňují prostaglandiny a proteolytické enzymy z lysozomů, dále některé mediátory jako bradykinin a histamin. Tato reakce v době periodického poklesu antioxidantů umožňuje prasknutí foliklu účinkem superoxidu, prostaglandinů a proteolytických enzymů
a vycestování vajíčka. Antioxidační rezerva vaječníků je dynamický stav a je pod endokrinní regulací. Při biosyntéze estrogenů vznikají volné radikály, ale tyto stoupají i po podání syntetických estrogenů. Volné radikály mohou poškozovat DNA a působit mutagenně, může vzniknout karcinom prsu. Malé množství estrogenů působí naopak antioxidačně. Nejčastější příčina ženské neplodnosti - chronický zánět se projevuje mj. i vysokou tvorbou volných radikálů. Regulace ženského cyklu z hlediska volných radikálů není ještě dostatečně probádaná, ale nové poznatky zřejmě přinesou významný pokrok v léčení ženské neplodnosti. Lze očekávat značně zvýšený zájem o antioxidační terapii.

MUŽSKÁ NEPLODNOST
Dříve u neplodných manželství byla příčina ve více než
v 80% případů v ženě, dnes se situace obrací a častěji je příčinou neplodnosti muž. Dokonce ve velkých průmyslových městech s velkým množstvím škodlivin a volných radikálů, je neplodnost mužů okolo 20% a situace se stává hrozivou. Počet spermií se u mužů v průměru oproti stavu cca před 40 lety silně snížil. Muž je zřejmě hůře vybaven antioxidační obranou a kouřením, nevhodnou stravou, vyčerpávající fyzickou i duševní činností atd. je více ohrožen než žena, která je lépe vybavena a chrání ji i estrogeny.
Spermatozoa produkují za určitých podmínek reaktivní kyslíkové látky (reactive oxygen species - ROS), které podporují narušení povrchu vajíčka a tím usnadňují jeho oplodnění. Aby volné radikály však nepoškodily membrány spermatozoí - hlavně lipoperoxidací - má okolní seminální plasma vysokou antioxidační kapacitu. Na antioxidační kapacitě seminální plasmy se nejvíce podílí kyselina askorbová, dále kyselina močová a albumin. Jestliže následkem zánětu nebo infekce překročí počet leukocytů v seminální tekutině 1,5 . 106 , může množství superoxidu z leukocytů překročit antioxidační kapacitu kyseliny askorbové, což může být příčinou infertility u muže.
U zdravých dobrovolníků platí, že čím vyšší je hladina kyseliny askorbové, tím vyšší je počet a pohyblivost spermií. Totéž platí i pro ubichinol Q-10
a selen. Kyselina askorbová reaguje hlavně se superoxidem a peroxidem vodíku, kyselina močová pak s peroxylovými radikály a váže i volné železo, čímž brání kyselinu askorbovou před oxidací a vzniku volných hydroxylových radikálů. Významným scavengerem superoxidu je kromě SOD (superoxid dismutázy) i prostatický sekret. V normálním ejakulátu je v rovnováze malé množství volných radikálů s antioxidační kapacitou. U neplodných mužů je však asi u 40% případů zvýšená produkce volných radikálů, část je z leukocytů, další z nepohyblivých atypických spermií aj. Poškození spermatogeneze je asi hlavně vlivem superoxidu, peroxidu vodíku a asi kyseliny chlorné (ta vzniká účinkem myeloperoxidázy). Peroxid vodíku však nehraje jen negativní roli, ale malé jeho množství asi usnadňuje fertilizaci vajíčka. Aby došlo k oplodnění vajíčka, musí spermatozoa dokončit sérii membránových a metabolických změn. Tento proces se nazývá kapacitace a je spojen s hyperaktivitou spermií působenou superoxidem. Spermie se pohybují vpřed a zvýšenou rychlostí. Zvýšená antioxidační kapacita seminální plasmy chrání spermie před ROS a předčasnou kapacitací. U mužské infertility je scavengerová kapacita snížená, což vede k předčasné kapacitaci, k chaotickému hyperaktivnímu pohybu spermií, tím vyčerpání energetických zdrojů (ATP) a spermie předčasně hynou. Nedostatečná antioxidační obrana (katalázou, SOD aj.) v seminální tekutině dokonce může po určité době vést k cervikální dysplazii a malignitě děložního čípku. Cu, Zn-SOD má zřejmě regulační funkci u fertility, udržuje motilitu spermií, ale velmi vysoká aktivita SOD může vést k chybám ve spermatogenezi. Antioxidanty chrání i před produkty lipoperoxidace - např. 4- hydroxynonenalem, který má silnou spermicidní účinnost. Lipoperoxidace rychle snižuje pohyblivost spermií, čemuž lze zabránit podáním antioxidantů. Lidské spermatocyty pro svůj vysoký obsah polynenasycených mastných kyselin v membránách jsou zvláště citlivé na volné radikály. Degradační produkty vzniklé účinkem volných radikálů jsou pro spermie vysoce toxické.
Při oplodnění vajíčka však musí dojít k narušení povrchu ocytu, takže dokonce malé koncentrace kyseliny askorbové s ionty železa, které působí prooxidačně, mohou dokonce zvýšit fertilizační kapacitu a vazebné schopnosti spermií na homologní zonu pellucidu oocytu. Při fertilizaci se musí hlavička spermie navázat na specifické bílkoviny na povrchu vajíčka. Této vazbě však dokážou zabránit oxidované a modifikované formy LDL-cholesterolu. Vitamin E, který podobně jako některé další antioxidanty brání lipoperoxidaci i modifikacím LDL-cholesterolu, může zlepšit hodnotu fertilizace u normospermických mužů s nízkou fertilizační schopností cca za 1 měsíc, ale ultramorfologii subcelulárních organel spermií nezlepší. Podávání vitaminu E v dávce 600 mg/den po dobu 3 měsíců významně zlepšilo vazbu spermatocytů na neoplodněné vajíčko. Kouření zvyšuje lipoperoxidaci ve varlatech. Nedostatek zinku vede ke zvýšené koncentraci železa, zvýšené tvorbě ROS a opět k poškození varlat. (I u těhotných se sníženou hladinou zinku pozorujeme častější komplikace v těhotenství i po porodu). I nedostatek magnesia může vést ke vzniku defektních spermií a nekrospermii. Hypovitaminóza E, která není příliš častá, rovněž vede ke sterilitě. Nedostatečný příjem selenu může vytvořit i jeho nedostatek v reproduktivních orgánech.
Podávání 100 µg selenu vázaného na organické sloučeniny a 400 mg vitaminu E/den významně zlepšilo pohyblivost, vitalitu a morfologii spermií
u neplodných mužů. Zvýšila se i aktivita glutathion peroxidázy (GSHPx), kterýžto enzym společně s vitaminem E zabraňují lipoperoxidaci, která bývá označována za faktor poškozující buněčnou integritu spermií vedoucí k oligospermii.
V poslední době se zařizují ve světě banky pro uchovávání spermií. Je to účelné např. při nádorových onemocněních, kdy po chirurgickém zákroku již muž nebude plodný. Aby plodnost spermií byla uchována po řadu let, je nutné k nim přidávat antioxidanty a je třeba dbát na to, aby doba zvýšené teploty před umělým oplodněním byla co nejkratší a tenze kyslíku co nejnižší.

ZÁVĚR
Jak je z uvedeného patrno, ke zlepšení plodnosti je třeba, aby pacient byl kromě správné výživy
a omezení některých zlozvyků (kouření) dostatečně zásoben antioxidanty, především vitaminem C a E, selenem, ubichinolem Q-10, dále magnesiem a zinkem. Tyto látky jsou především v následujících preparátech

 

převzato ze stati  MUDr. Václava  Holečeka, CSc.

 

     
     
     
     
    návštěvnost od srpna 2006: počítadlo